Featured

Pożyczki udzieli każdy, kto dysponuje środkami do tego celu przeznaczonymi. Natomiast kredytu udzielają banki. Kredyty   Read More ...

W spiralę długów można bardzo szybko i łatwo wpaść. Czasami bez zastanowienia się bierzemy jeden   Read More ...

Kolejnym narzędziem ochrony przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem na rynku akcji są opcje na   Read More ...

Wprowadzone na mocy FDICIA zmniejszenie zakresu ubezpieczenia depozytów przez ograniczenie ubezpieczania depozytów brokerskich oraz stosowania   Read More ...

Latest Reviews

Latest Stories

W spiralę długów można bardzo szybko i łatwo wpaść. Czasami bez zastanowienia się bierzemy jeden kredyt za drugim. A jeżeli już żaden bank nie chce nam dać kredytu, bo straciliśmy zdolność kredytową to szukamy innej instytucji prywatnej, w której otrzymujemy potrzebną gotówkę. A Kiedy nie starcza nawet już na pokrycie   Read More ...

Wprowadzone na mocy FDICIA zmniejszenie zakresu ubezpieczenia depozytów przez ograniczenie ubezpieczania depozytów brokerskich oraz stosowania zasad} „zbyt duży, aby upaść” może zwiększyć motywację nieubezpieczonych depozytariuszy do monitorowania banków i wycofywania wkładów, skoro tylko bank podejmie nadmierne ryzyko. Ponieważ banki mogą się teraz obawiać utrat depozytów, jeśli zaangażują się w zbyt   Read More ...

Do 1980 r. ustawodawstowo większości stanów zakazywało bankom wypłacania odsetek od wkładów na rachunkach czekowych, zaś postanowienie zarządu Rezerwy Federalnej, nazywane regułą Q, ustalało górny pułap oprocentowania depozytów terminowych. Próby ominięcia tych pułapów oprocentowania depozytów również prowadziły do innowacji finansowych. Gdyby rynkowe stopy procentowe wzrosły powyżej maksymalnych stóp wypłacanych przez   Read More ...

Aby przekonać się, co ograniczenia budżetowe oznaczają w praktyce, rozważymy przypadek, w którym jedynym nabytkiem rządu jest superkomputer o wartości 100 ml dol. Jeśli rząd przekona wyborców, że warto zapłacić za ten komputer, będzie prawdopodobnie mógł podwyższyć podatki o 100 ml dol. i kupić komputer, a deficyt budżetowy będzie równy   Read More ...

Obecność asymetrii informacji sugeruje również, że konsumenci usług bankowych mogą odczuwać brak informacji wystarczających do pełnej ochrony ich własnych interesów. Ochrona konsumentów została wprowadzona przez szereg regulacji prawnych. Jedną z form ochrony jest „uczciwość kredytowa”, gwarantowana prze ustawę o ochronie konsumenta z 1969 r., która nakłada na wszystkie instytucje pożyczkowe   Read More ...

Poważną innowacją na rynku hipotek mieszkaniowych w ostatnich latach było wytworzenie się aktywnie działającego rynku wtórnego na hipoteki. Ponieważ hipoteki mają różne terminy spłaty i oprocentowanie, nie są na tyle płynne, aby stać się jako papiery wartościowe przedmiotem obrotów na rynku wtórnym. W celu stymulacji kredytowania hipotecznego w 1970 r.   Read More ...

Najciekawsze wpisy:

Obligacje hipoteczne

Posted on gru - 2 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe